Οι πρώτες συνέπειες της αυξημένης αβεβαιότητας στην οικονομία αποτυπώνονται στα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις συνθήκες χρηματοδότησης για το επόμενο τρίμηνο, με μείωση της ζήτησης στεγαστικών δανείων λόγω της επιδείνωσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Τα ευρήματα της ζήτησης από την πλευρά των επιχειρήσεων δείχνουν ότι τα πράγματα κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, τόσο όσον αφορά τα επενδυτικά δάνεια όσο και το κεφάλαιο κίνησης. Αυτό είναι κυρίως συνέπεια της αυξημένης ανάγκης κάλυψης του υψηλού λειτουργικού κόστους, καθώς και του παραγωγικού κενού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι αντίθετες τάσεις στη χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που καταγράφονται στα τριμηνιαία στοιχεία της ΤτΕ για τις συνθήκες τραπεζικής χρηματοδότησης δείχνουν όντως κάποια σημάδια ανθεκτικότητας στην ελληνική οικονομία: Σε αντίθεση με τα αντίστοιχα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διαπιστώνεται ότι οι τράπεζες δεν έχουν αυστηροποιήσει τα πιστωτικά κριτήρια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα στην Ελλάδα σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από το ποσοστό απόρριψης αιτήσεων δανείου, το οποίο δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Οι περισσότερες απορρίψεις δανείων αφορούσαν καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, ενώ τα ποσοστά απόρριψης για επιχειρηματικά δάνεια ήταν χαμηλά.

Αντίθετα, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην ευρωζώνη λόγω της αύξησης των επιτοκίων είναι πιο εμφανής στην τραπεζική πίστη, καθώς, όπως παρατηρεί η ΕΚΤ, οι εντεινόμενοι φόβοι για ύφεση και η μείωση της ανοχής κινδύνου των τραπεζών είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην τα πιστωτικά κριτήρια για τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, τα οποία έγιναν αυστηρότερα, ανοίγοντας το δρόμο για την επερχόμενη ύφεση.

Η μείωση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρη την ευρωζώνη, λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού και των επιτοκίων, που ασκεί πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, επηρεάζοντας τις αποφάσεις αγοράς κατοικίας, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις για τις οποίες το αυξανόμενο λειτουργικό κόστος δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.

Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης το τελευταίο τρίμηνο του έτους συνάδουν με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα στη Βουλή ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Πρόεδρος της Alpha Bank Βασίλης Ράπανος, βάσει των οποίων τα τραπεζικά δάνεια ανήλθε σε 17,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο και θα ξεπεράσει τα 20 δισ. ευρώ το 2022.

Από news