Από τις 25 Μαρτίου οι φορολογούμενοι μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις και όσοι το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σταδιακά τις οφειλές τους παρά το γεγονός ότι η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης παραμένει η 31η Ιουλίου.

Οι κρατικές οντότητες και τα λογιστικά γραφεία επιχειρήσεων θα έχουν προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για να αποστείλουν τις δηλώσεις αποδοχών τους. την ίδια προθεσμία είναι και για τις τράπεζες να καταθέσουν τα στοιχεία των συναλλαγών των φορολογουμένων.

Σημειώνεται ότι και φέτος ο φόρος θα καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να θυμούνται ότι οι δαπάνες που γίνονται με ηλεκτρονικές πληρωμές (κάρτα, e-banking κ.λπ.) θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 30% του εισοδήματος του φορολογούμενου με ανώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις βάσει της φορολογικής νομοθεσίας θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο ίσο με το 22% των αποδείξεων που λείπουν.

Οι φορολογούμενοι που δεν δικαιολογούν τις τεκμαρτές δαπάνες τους με τα εισοδήματά τους θα φορολογούνται με βάση τεκμήρια («τεκμήρια»). Αυτό πιθανότατα θα σημαίνει σημαντική προσθήκη στις οφειλές τους προς την εφορία.

Τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις προστίθενται και φέτος. Δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης από τους φορολογούμενους. Εάν κάποιος φαίνεται να έχει εισπράξει αποδοχές που δεν έχουν πληρωθεί, η μόνη λύση είναι να επικοινωνήσει με τον εργοδότη και να του ζητήσει να προσαρμόσει τις αποδοχές στα πραγματικά δεδομένα. Εάν αρνηθούν, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προβεί σε δήλωση με αστερίσκο («επιφυλακτική»).

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν συγγενή ή φίλο στην κατοικία τους πρέπει να συμπληρώσουν τα κενά 007-008 στη δήλωση και να αναγράψουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του ατόμου που φιλοξενούν, καθώς και την περίοδο για την οποία προσέφεραν φιλοξενία στο 2021.

Τέλος, η πληρωμή φόρων επί των μη δεδουλευμένων εισοδημάτων το 2022 θέτει τους φορολογούμενους σε κίνδυνο ανείσπρακτων ενοικίων εάν δεν λάβουν προφυλάξεις πριν υποβάλουν τη δήλωση. Οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ακίνητα αλλά δεν εισπράττουν ενοίκιο μπορούν να αποφύγουν την καταβολή πρόσθετων φόρων για τα ανείσπρακτα εισοδήματα. Πριν την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να εκδώσουν εξώδικο στον ενοικιαστή για να αποφευχθεί η φορολογία.

Από news