Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται να παρουσιάσει πρόταση για την περίπτωση ύποπτων εναρμονισμένων πρακτικών από τις τράπεζες πριν από το καλοκαίρι.

Θα ακολουθήσει απόφαση της ολομέλειας του φύλακα πριν το τέλος του 2023, σε περίπτωση βέβαια που η πρόταση διαπιστώσει παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Η αρχή δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν ερευνά μόνο την πιθανότητα παράνομης συμπαιγνίας μεταξύ τραπεζών για επιβολή χρεώσεων για μια σειρά συναλλαγών και τραπεζικών εργασιών, αλλά και την ύπαρξη αντιανταγωνιστικών πρακτικών στις αγορές παροχής υπηρεσιών πληρωμών και διατραπεζικών συστημάτων . Η Καθημερινή κατανοεί ότι είναι πολύ πιθανό οι δύο υποθέσεις να εκδικαστούν μαζί.

Η πρώτη ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, με τους ευρείας κλίμακας ελέγχους που διενεργήθηκαν τότε σε Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Attica Bank, εταιρεία Διατραπεζικών Συστημάτων «ΔΙΑΣ» και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ενώ Το δεύτερο ήρθε δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2021, όταν πραγματοποιήθηκε έλεγχος μετά από καταγγελία της Viva Wallet.

Από news