Η ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών ενέργειας λόγω της υψηλής εξάρτησής της από ορυκτά καύσιμα και παρά τη στήριξη που παρέχεται στη βιομηχανία και τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, θα μπορούσε να επηρεαστεί σοβαρά από τις τιμές, σημείωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τα ευάλωτα νοικοκυριά να διατηρήσουν τα σπίτια τους αρκετά ζεστά και να πληρώσουν εγκαίρως τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.

Η υψηλή εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα αντικατοπτρίστηκε στις τιμές της ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2022, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες. Οι βιομηχανικές τιμές στην Ελλάδα ήταν υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αντίθετα, οι τιμές των οικιακών τιμολογίων, αν και αυξάνονται, ήταν πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ. Την ίδια περίοδο, οι τιμές του φυσικού αερίου για οικιακή χρήση αυξήθηκαν πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Τελικά, λόγω επιδοτήσεων από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και τον κρατικό προϋπολογισμό (8 δισ. ευρώ), οι τιμές που χρεώθηκαν στους καταναλωτές μειώθηκαν κατά 50% για το φυσικό αέριο και έως και 90% για την ηλεκτρική ενέργεια.

Η έκθεση της Επιτροπής αναγνώρισε μια σειρά θετικών παρεμβάσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά επεσήμανε ότι η Ελλάδα υστερεί σε ορισμένες πτυχές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να στερήσουν από τους καταναλωτές την πρόσβαση σε πιο προσιτή ενέργεια και να υπονομεύσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση.

Ένα τέτοιο παράδειγμα, είπε, είναι η υστέρηση της Ελλάδας στη διείσδυση των έξυπνων μετρητών, ένα εργαλείο που, όπως σημείωσε, επιτρέπει στους καταναλωτές να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά. Αυτό το εργαλείο, σε συνδυασμό με τη μείωση της ζήτησης, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρέχουσας κρίσης και των υψηλών τιμών ενέργειας που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, αναφέρει η έκθεση. Η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει έξυπνους μετρητές μόλις στο 3% των κατοικιών των καταναλωτών, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 54%. Μια δεύτερη πτυχή είναι το υψηλό μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, που ξεπερνά κατά πολύ τον στόχο του 50% που θέτει η εθνική νομοθεσία.

Η Επιτροπή συνέστησε τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα με περαιτέρω επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη διαφοροποίηση των οδών παροχής ενέργειας. Αναφέρθηκε στον περαιτέρω εξορθολογισμό του πλαισίου αδειοδότησης ΑΠΕ, στην ολοκλήρωση των ρυθμιστικών πλαισίων για το υδρογόνο και την υπεράκτια αιολική ενέργεια και τη θέσπιση πλαισίου βιομεθανίου.

Από news