Η άνοδος του επιτοκίου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που ώθησε το Euribor σε άνοδο 2,5% τους τελευταίους επτά μήνες, συνεπάγεται σημαντική αύξηση της μηνιαίας δόσης για στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ – από 160 σε 240 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια του δανείου και το περιθώριο που εφαρμόζει κάθε τράπεζα.

Αυτές οι αυξήσεις συνιστούν σημαντική επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών καθώς και στο κόστος των επιχειρήσεων, και με όλες τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν σε μια άλλη αύξηση 50 μονάδων βάσης στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις αρχές Μαρτίου, αυτό θα αντικατοπτρίζεται καθημερινά στο Euribor, με διαδοχικές αυξήσεις σε και τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Euribor 3 μηνών, που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα –δηλαδή κοντά στο 3,5% όλο το 2023– ενοποιώντας αυξημένες δόσεις σε όλες τις κατηγορίες υφιστάμενων δανείων.

Με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις, οι πρώτες μειώσεις θα ξεκινήσουν το 2024 και συγκεκριμένα από το τέλος του πρώτου τριμήνου και μετά, αλλά θα είναι μέτριες και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Euribor θα είναι κοντά στο 2,7% στο τέλος του 2024 και 2,5% το 2025.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, η συνολική αύξηση για μια δόση στεγαστικού δανείου θα είναι περίπου 200 έως 300 ευρώ για υφιστάμενο δάνειο 100.000 ευρώ με διάρκεια 20 ή 30 έτη και περιθώριο 2,5% ή 3,5% αντίστοιχα. Πρόκειται για δάνεια που εκδόθηκαν την προηγούμενη δεκαετία με κυμαινόμενο επιτόκιο και όχι για δάνεια που είχαν συναφθεί πριν από το 2008 και που αφού εξυπηρετούνται κανονικά έχουν εξοφλήσει σε μεγάλο βαθμό τους τόκους και πλέον αποπληρώνουν μόνο το κεφάλαιο.

Αντίστοιχα, για ένα δάνειο μικρής επιχείρησης, ας πούμε 200.000 ευρώ, με διάρκεια αποπληρωμής 10 χρόνια και περιθώριο 5,5% (τελικό επιτόκιο 8% σήμερα), η συνολική επιβάρυνση σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούλιο είναι ήδη περίπου 300 ευρώ το μήνα, με περισσότερα ακολουθούν.

Η ανοδική πορεία σε όλες τις κατηγορίες νέων δανείων –πλην των στεγαστικών δανείων– και όλων των επιχειρηματικών δανείων, που συνδέονται επίσης άμεσα με το Euribor, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος για την πορεία των επιτοκίων τον Δεκέμβριο: Ο μέσος όρος Το επιτόκιο για δάνειο έως 250.000 ευρώ εκτινάχθηκε από 5,76% τον Οκτώβριο 2022 σε 6,14% τον Δεκέμβριο, ενώ για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ το μέσο επιτόκιο αυξήθηκε από 4,64% σε 5,14%.

Από news