Οι ελλείψεις εργαζομένων, ιδιαίτερα ειδικευμένων, που καθορίζουν το τρέχον οικονομικό κλίμα έχουν βελτιώσει τη διαπραγματευτική τους θέση έναντι των εργοδοτών.

Σύμφωνα με την έρευνα τάσεων ανθρώπινου δυναμικού της Randstad σε στελέχη επιχειρήσεων για το 2023, το 66% πιστεύει ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες μισθού. Πράγματι, το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022.

Ωστόσο, οι εργοδότες θα χρειαστεί ωστόσο να αυξήσουν τις μισθολογικές δαπάνες. Ως αποτέλεσμα, το 54% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να προσλάβει και το 75% θα εφαρμόσει αυξήσεις μισθών για να διατηρήσει το προσωπικό, καθώς το 74% των εργαζομένων λέει ότι εάν βρουν καλύτερες αμοιβές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας σε μια ανταγωνιστική εταιρεία, θα εγκαταλείψουν την τρέχουσα εργασία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ελληνικές εταιρείες σχεδιάζουν να αυξήσουν τους μισθούς των εργαζομένων, με την πλειοψηφία (36%) να κυμαίνεται μεταξύ 1% και 5%. Το 4% σκοπεύει να παράσχει αύξηση μισθού 16% ή περισσότερο το 2023.

Επιπλέον, λόγω εποχικότητας, οι προσλήψεις αυξάνονται ραγδαία. Τον Μάρτιο δημιουργήθηκαν 61.912 νέες μισθωτές θέσεις εργασίας, οι περισσότερες για αυτόν τον μήνα από το 2001. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθοδοσίας το πρώτο τρίμηνο ήταν θετικό κατά 57.487 θέσεις εργασίας.

Λόγω του γεγονότος ότι η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι μισθολογικές απαιτήσεις των ατόμων που αναζητούν εργασία δεν είναι ρεαλιστικές, αδυνατούν να βρουν ικανά στελέχη και η προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για το 72% των εταιρειών.

Η έρευνα της Randstad διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2022 έως το τέλος Μαρτίου 2023, με τη συμμετοχή 440 στελεχών.

Δείχνει ότι οι ελληνικές εταιρείες εντοπίζουν τρεις βασικούς τομείς προκλήσεων που θα επηρεάσουν σημαντικά την αγορά εργασίας για το τρέχον έτος. Πρόκειται για αυξημένο κόστος (45%), διασφάλιση και εγγύηση παραγωγικότητας (42%) και διαχείριση υψηλού ενεργειακού κόστους (37%). Εκτός από τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες των εργαζομένων, οι εταιρείες αναφέρουν επίσης ως πρόσθετη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων εργασίας την έλλειψη εργασιακής εμπειρίας ή εξειδίκευσης (51%) και την έλλειψη σωστού συνδυασμού δεξιοτήτων (42%). Επιπλέον, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι εταιρείες αναφέρουν τη δυσκολία διατήρησης τόσο της αφοσίωσης των εργαζομένων (59%) όσο και της ανάπτυξης ταλαντούχων ηγετών με κορυφαίες επιδόσεις (55%) ως σημαντικά εμπόδια.

Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι ίδιες οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι πρέπει να στραφούν σε προγράμματα κατάρτισης ή εκπαίδευσης (68%) για να προχωρήσουν σε αυξήσεις μισθών (56%) και να εφαρμόσουν το υβριδικό μοντέλο εργασίας (34%).

Από news