Τα συνολικά νέα δάνεια στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 172,8 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρά την αύξηση των επιτοκίων σε όλες τις κατηγορίες δανείων.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), η αύξηση των νέων δανείων οφείλεται κυρίως στον δανεισμό επιχειρήσεων άνω του 1 εκατ. ευρώ και σε μικρότερο βαθμό στην αύξηση των στεγαστικών δανείων.

Τα συνολικά νέα δάνεια σημείωσαν αύξηση στα 413,1 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο, έναντι 240,3 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια μειώθηκαν στα 14,1 εκατ. ευρώ, έναντι 15,1 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, ενώ τα νέα δάνεια για αγορές κατοικίας αυξήθηκαν στα 91,8 εκατ. ευρώ, από 72,7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν στα 48,9 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ σημείωσαν αύξηση στα 247,5 εκατ. ευρώ, έναντι 102,6 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, τα επιτόκια χορηγήσεων αυξήθηκαν τον Νοέμβριο σε όλες τις κατηγορίες πιστώσεων, με το επιτόκιο καταναλωτικής πίστης να αυξάνεται στο 3,84% από 3,57% τον Οκτώβριο και το επιτόκιο στεγαστικών δανείων στο 2,95% από 2,93%.

Από news