Με την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο να θεωρείται σχεδόν βέβαιη, οι Έλληνες δανειολήπτες θα παραμείνουν ωστόσο σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστοι, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν ενημερωμένοι με τις πληρωμές των στεγαστικών δανείων τους, ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων επιβράβευσης των τραπεζών για τους δανειολήπτες που έχουν απόδοση.

Η προστασία ισχύει για περίπου 500.000 δανειολήπτες που συνήψαν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και δεν έχουν χάσει τις πληρωμές τους.

Ξεκίνησε τον Μάιο του 2023, ενώ πολλοί δανειολήπτες έχουν δει ακόμη και τις πληρωμές των στεγαστικών δανείων τους να συρρικνώνονται ως αποτέλεσμα.

Ανάλογα προγράμματα ενεργοποιούνται και από εταιρείες διαχείρισης δανείων, ενώ τα προστατευόμενα δάνεια υπολογίζονται σε 20 δισ. ευρώ.

Τα προγράμματα επιβράβευσης εισήχθησαν για την προστασία των νοικοκυριών από υψηλά επιτόκια και μελλοντικές αυξήσεις των επιτοκίων αναφοράς, αλλά δεν ισχύουν για στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου, τα οποία δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις επιτοκίων.

Τα προγράμματα καλύπτουν 12 μήνες πληρωμών, ξεκινώντας από τον Ιούνιο. Για να παραμείνουν στο πρόγραμμα και να πληρώσουν χαμηλότερες δόσεις, οι δανειολήπτες πρέπει να πληρώσουν έγκαιρα τις δόσεις του στεγαστικού τους δανείου, καθώς η καθυστέρηση έστω και μιας δόσης μπορεί να τους αποκλείσει από τα οφέλη του προγράμματος.

Από news