Νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει την αποζημίωση των τραπεζικών πελατών σε περίπτωση που πέσουν θύματα ηλεκτρονικής απάτης, όπως κλοπή και χρήση του PIN της χρεωστικής τους κάρτας, ακόμη και αν αυτό οφείλεται σε δική τους αμέλεια.

Η αποζημίωση θα παρέχεται υπό προϋποθέσεις και για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, καθώς η ευθύνη αναμένεται να βαρύνει πλήρως τον κάτοχο της κάρτας σε περιπτώσεις που το ποσό είναι μικρότερο από αυτό.

Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να ανακουφίσει πολλούς πελάτες, ιδιαίτερα καθώς τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης, κυρίως μέσω της κατάχρησης κωδικών πρόσβασης (phishing), παρουσιάζουν αυξητική τάση. Δεν λείπει η κριτική αυτής της ρύθμισης, καθώς ορισμένες πλευρές υποστηρίζουν ότι οι τράπεζες θα μειώσουν το όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στα 1.000 ευρώ για να προστατευτούν από άτομα που θα την καταχραστούν και θα ζητήσουν αποζημίωση.

Το άρθρο 22 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι κάτοχοι καρτών ευθύνονται έως και 50 ευρώ για ζημίες από την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων συναλλαγών πληρωμής που προκύπτουν είτε από τη χρήση μέσου πληρωμής που έχει χαθεί ή κλαπεί είτε από υπεξαίρεση. Εάν έχει γίνει δόλια συναλλαγή μεγαλύτερου ποσού, η διαφορά καλύπτεται από την τράπεζα – όπως συνέβαινε από τότε που θεσπίστηκε ο νόμος το 2018.

Ωστόσο, εάν η απώλεια οφείλεται σε βαριά αμέλεια, ο πελάτης ευθύνεται έως το μέγιστο ποσό των 1.000 €, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη φύση των εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας και τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες χάθηκε, κλάπηκε το μέσο πληρωμής ή υπεξαιρέθηκε. Αυτό είναι το νέο στοιχείο, δηλαδή η αποζημίωση του καταναλωτή για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, ακόμη και αν πρόκειται για βαριά αμέλεια.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση των συνεπειών του κανονισμού που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στα κράτη μέλη να μειώσουν το όριο της ευθύνης του πληρωτή ελλείψει δόλου/πρόθεσης, καθιστώντας δυνατή τη νομοθετική ρύθμιση περιορισμού της ευθύνη του πληρωτή σε περίπτωση βαριάς αμέλειας.

Από news