Μια νέα κανονικότητα διαμορφώνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις με το υβριδικό μοντέλο εργασίας, καθώς ένα συντριπτικό 90% των εργαζομένων –ιδιαίτερα οι νέοι– επισημαίνουν την τηλεργασία ως βασικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της απόφασής τους να επιλέξουν εργασία και οι εργοδότες κατανοούν προσεκτικά ότι πρόκειται για σημαντικός παράγοντας για την προσέλκυση ταλέντων.

Μια πρόσφατη μελέτη της Adecco σχετικά με τις τάσεις στην αγορά εργασίας έδειξε ότι το 82% των εργαζομένων δήλωσε ότι η δυνατότητα ευελιξίας στην εργασία κυμαίνεται από «επιθυμητή» έως «πολύ επιθυμητή», επιβεβαιώνοντας ότι οι εργαζόμενοι θέλουν ευέλικτες δομές εργασίας, που θα τους επιτρέψουν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ενίσχυση της ψυχικής τους υγείας. Τόνισε επίσης την ανάγκη (σε ποσοστό 29%) για τους εργοδότες να προσφέρουν ένα ελκυστικό μοντέλο εργασίας που θα ικανοποιούσε τόσο αυτούς που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία όσο και εκείνους που προτιμούν να εργάζονται το παραδοσιακό οκτάωρο.

Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι σε σχέση με την εκρηκτική ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εργασίας κατά την έναρξη της πανδημίας, το μοντέλο τηλεργασίας είναι πλέον φθίνουσα.

Ωστόσο, επισημαίνουν επίσης ότι εξακολουθεί να είναι η νέα τάση στην αγορά εργασίας.

Σε πολλές εταιρείες η τηλεργασία εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση, με στόχο να επανεξεταστεί η αποτελεσματικότητά της στο μέλλον. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των εργαζομένων θέλουν να εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, με τις μετακινήσεις να είναι ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την προτίμησή τους για τηλεργασία.

Το 2023 η τηλεργασία μειώθηκε κατά 5% σε σχέση με το 2022 και πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τη μαζική εφαρμογή του μέτρου κατά την περίοδο της πανδημίας. Σε σύγκριση με το 2021 το υβριδικό μοντέλο εργασίας έχει μειωθεί από 48% σε 21%. Ωστόσο, φαίνεται ότι ένας ορισμένος βαθμός τηλεργασίας θα γίνει πλέον ο νέος κανόνας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προετοιμάζονται σιγά σιγά, με το 55% να γνωρίζει, σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ελλάδος, ότι πλέον περισσότερα από τα μισά καθήκοντα των εργαζομένων μπορούν να εκτελούνται εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, το 41% ​​έχει ήδη παράσχει εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων επικοινωνίας στο πρόσφατο παρελθόν, με επτά στις 10 εταιρείες να γνωρίζουν ότι η τηλεργασία θεωρείται στοιχείο που θα προσελκύσει προσωπικό.

Από news