Το WWF Ελλάς έχει επιστήσει την προσοχή στις κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η νέα συντηρητική κυβέρνηση της Ελλάδας. Απηύθυναν επιστολές προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον νέο υπουργό Περιβάλλοντος Θεόδωρο Σκυλακάκη, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων και της κλιματικής σταθερότητας τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν παγκόσμια μείωση της βιοποικιλότητας, ταχεία υποβάθμιση βασικών προστατευτικών υπηρεσιών οικοσυστήματος και επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή που πλησιάζει το κρίσιμο όριο αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5°C, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Το WWF εξέφρασε την ανησυχία του ότι οι τρέχουσες περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ελλάδα δεν έχουν αντιμετωπίσει επαρκώς τη σοβαρότητα της κατάστασης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις της ΕΕ για το περιβαλλοντικό δίκαιο. Η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη στον συνολικό αριθμό των ανοιχτών υποθέσεων επί παραβάσει και πρώτη σε συνεχείς παραβιάσεις αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Στην επιστολή του, το WWF περιέγραψε βασικές προτεραιότητες για την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ολοκλήρωσης και έγκρισης διαταγμάτων προστασίας του Natura, παύση αυθαίρετων ενεργειών κατά της ελληνικής φύσης και οικοσυστημάτων, εγκατάλειψη «παράλογων» σχεδίων για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ξηρά και στη θάλασσα, κλείσιμο παράνομων χωματερών και μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με βάση τις αρχές «μείωση – επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση».

Επιπλέον, ο οργανισμός τόνισε την ανάγκη για διαφανή περιβαλλοντική διακυβέρνηση και ουσιαστική συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εξέφρασαν επίσης την ελπίδα ότι η ομάδα των ευρωβουλευτών του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας θα υποστηρίξει έναν κρίσιμο νέο κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεχωρίζοντας από τη στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EEP).

Από news