Το ελληνικό δικαστικό σύστημα μπορεί να έχει πολλούς κρατικούς λειτουργούς, δικαστές και δικηγόρους, αλλά αποτυγχάνει να λειτουργήσει αποτελεσματικά για το κοινωνικό σύνολο, σύμφωνα με τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Δικαιοσύνης της ΕΕ 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η έκθεση σημειώνει τεράστιες καθυστερήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων, με νέες υποθέσεις να συσσωρεύονται συνεχώς. Επιπλέον, το κοινό έχει ελάχιστη εμπιστοσύνη στο δικαστικό σώμα επειδή πιστεύει ότι είναι πολιτικοποιημένο και επηρεασμένο από εμπορικά συμφέροντα.

Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν με βάση ειδικούς δείκτες που τέθηκαν για όλα τα κράτη μέλη και επανεξετάζονταν ετησίως.

Η Ελλάδα υστερεί κυρίως στο χρόνο που απαιτείται για την απονομή της δικαιοσύνης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων καθώς φαίνεται ότι ούτε οι δικαστές ούτε οι δικηγόροι κάνουν επαρκή χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.

Ωστόσο, ο κρατικός προϋπολογισμός επενδύει αρκετά στον τομέα της δικαιοσύνης σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.

Η Ελλάδα ξοδεύει το 0,35% του προϋπολογισμού της στο δικαστικό σύστημα, το οποίο είναι σημαντικό σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημά της και πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η Ελλάδα είναι τρίτη στην ΕΕ ως προς τον αριθμό των δικαστών ανά 100.000 κατοίκους, με περίπου 37 δικαστές.

Η Κροατία προηγείται με περίπου 42 κριτές ανά 100.000 ενώ η Ιρλανδία έχει αναλογικά τους λιγότερους με περίπου τέσσερις ανά 100.000.

Η Ελλάδα είναι τρίτη στην ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των δικηγόρων, με περίπου 400 ανά 100.000.

Το Λουξεμβούργο έχει τον περισσότερο αριθμό δικηγόρων (500 ανά 100.000) μπροστά από την Κύπρο (470 ανά 100.000). Η Σουηδία έχει τις λιγότερες με λίγο πάνω από 50 ανά 100.000.

Στην Ελλάδα, συνήθως χρειάζονται περίπου 700 ημέρες για να ολοκληρωθεί ένα αστικό, διοικητικό ή εμπορικό ζήτημα σε πρώτο βαθμό, ενώ για τη Δανία είναι λιγότερο από 50 ημέρες. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι ομοίως λιγότερος από 50, αν και λίγο υψηλότερος από ό,τι στη Δανία.

Η Ελλάδα έχει επίσης τον δεύτερο μεγαλύτερο χρόνο αναμονής (700 ημέρες) μετά την Κύπρο (πάνω από 900) για εκδίκαση μιας υπόθεσης σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ.

Από news