Η τεχνολογική υποδομή 120.000 κτιρίων σε όλη τη χώρα θα αναβαθμιστεί μέσω του προγράμματος Smart Readiness, το οποίο θα προσφέρει επιδοτήσεις 148,4 εκατ. ευρώ και ο οδηγός του αναμένεται να εκδοθεί έως το τέλος του μήνα.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η εγκατάσταση της απαιτούμενης καλωδίωσης για την τοποθέτηση οπτικών ινών, με στόχο την περαιτέρω διαθεσιμότητα και διείσδυση ευρυζωνικών δικτύων υπερυψηλής ταχύτητας. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση των περισσότερων, αν όχι όλων, των έργων οπτικών ινών είναι να συνδυαστούν με τη δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Το μέσο κόστος για την αναβάθμιση, για παράδειγμα, τετραώροφης πολυκατοικίας σε έξυπνο κτίριο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ.

«Η συμβολή του Smart Readiness είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση των υπερυψηλών ευρυζωνικών υποδομών, όπου η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύουμε να δημοσιευτεί η δράση το αμέσως επόμενο διάστημα – στόχος είναι το τέλος του μήνα», εξηγεί ο Δημήτρης Γιάντσης, γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα.

Πώς θα λειτουργήσει λοιπόν αυτό; Ο διαχειριστής ή ιδιοκτήτης κτιρίου θα προχωρήσει στην επιλογή της τεχνικής εταιρείας που θα αναλάβει την υλοποίηση των σχετικών εργασιών, μέσω του μητρώου εγκαταστατών. Οι τελευταίοι, εκ μέρους των δικαιούχων, θα προχωρήσουν στην υποβολή της αίτησης εξασφάλισης του κουπονιού, το οποίο θα εγκριθεί εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα δηλώσουν τα σημεία κάλυψης, εκεί δηλαδή που ήδη τοποθετούνται ή θα περάσουν τα καλώδια οπτικών ινών έως το 2026, ώστε να ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος. Με άλλα λόγια, εφόσον υπάρχουν ή πρόκειται να εγκατασταθούν καλώδια οπτικών ινών σε μια συνοικία, είναι δυνατή η χρηματοδότηση των εργασιών που πραγματοποιούνται εντός κτιρίου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών, ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποικίλου γρήγορου διαδικτύου. σε όλα τα διαμερίσματα, μέσω του προγράμματος Smart Readiness.

Από news