Στο 6,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού αυξήθηκε η ανεργία στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι 6,6% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΤΑΤ) την Πέμπτη.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32.868 το τρίτο τρίμηνο του 2022, έναντι 31.355 το τρίτο τρίμηνο του 2021.

Το εργατικό δυναμικό το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε σε 486.492 άτομα ή στο 65,4% του πληθυσμού (71,3% των ανδρών, 60% των γυναικών) σε σύγκριση με 472.314 άτομα (64,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σε 453.625 και το ποσοστό απασχόλησης στο 61% (67,4% των ανδρών, 55,2% των γυναικών), από 440.959 άτομα (60,3%) το ίδιο τρίμηνο του 2021.

Όσον αφορά τα στοιχεία για την απασχόληση, για την ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών, το ποσοστό απασχόλησης ήταν 78,3%, με το ποσοστό για τους άνδρες να ανέρχεται σε 84,8% και για τις γυναίκες στο 72,3%. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 77,2% (83,2% των ανδρών, 71,5% των γυναικών), ανέφερε η CyStat.

Η απασχόληση στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών ανήλθε στο 65,2%, έναντι 65,5% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Από news