Το 2022, 451 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αφαιρέθηκαν από την κυκλοφορία στην Κύπρο, σημειώνοντας αύξηση 113,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, περίπου 376.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ διαφόρων ονομαστικών αξιών αποσύρθηκαν το 2022, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αυτό οφείλεται εν μέρει στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2022 μετά την άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19.

Τα τραπεζογραμμάτια με ονομαστικές αξίες 50 και 20 ευρώ συνεχίζουν να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παραχάραξης, αντιπροσωπεύοντας ελαφρώς λιγότερο από τα δύο τρίτα του συνόλου. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, το χαρτονόμισμα των 50 ευρώ αντιστοιχούσε στο 40% του συνόλου των πλαστών τραπεζογραμματίων, ενώ το χαρτονόμισμα των 20 ευρώ ήταν δεύτερο με 23,6%.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είπε ότι το τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ είχε το υψηλότερο ποσοστό παραχάραξης στην Κύπρο, αντιπροσωπεύοντας το 40,8% του συνόλου.

«Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία παραμένει πολύ μικρός σε σύγκριση με τον αριθμό των γνήσιων τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία», σημείωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Από news