Περισσότερες από 240.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αποκαλύφθηκαν μέσω της ψηφιακής λογιστικής και φορολογικής εφαρμογής MyDATA ότι δεν έχουν υποβάλει τα έγγραφά τους στην εφορία (συλλογικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών) το 2021.

Όπως αναφέρει η φορολογική διοίκηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί σε άμεσα αποτελέσματα, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς οι έλεγχοι γίνονταν αναδρομικά.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία έχουν πλέον μπει στη ζωή των επιχειρήσεων και της εφορίας, ενώ οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ήδη διαβιβάζουν δεδομένα συναλλαγών μέσω φορολογικών μηχανισμών. Το σημαντικό για την εφορία είναι ότι έχουν υποχρέωση τα επαγγέλματα που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής, όπως οι γιατροί και οι δικηγόροι, αλλά και τα επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ. να τους στείλουν τα έγγραφα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανέφερε ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις έχουν εγγραφεί στο MyDATA και συγκεκριμένα 1.069.993, οι οποίες έχουν στείλει 1.225.053.084 έγγραφα αξίας 733,4 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι πριν από τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να συμπληρώνουν και να αποστέλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών. Μάλιστα, για να είναι συνεπείς οι επιχειρήσεις, στο τέλος του έτους αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή διάταξη που προβλέπει την επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν αναρτούν τα τιμολόγιά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ διαβιβάζεται και καταχωρείται η περίληψη των παραστατικών εισπράξεων και εξόδων των επιχειρήσεων, κατηγοριοποιούνται οι καταχωρημένες συναλλαγές, ενώ θα καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές εκκαθάρισης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Τα παραπάνω έχουν τυποποιηθεί (τυποποίηση δεδομένων εγγράφων), ώστε να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τους φορείς και να καταχωρούνται ενιαία στην ΑΑΔΕ.

Από news