Πριν από μερικά χρόνια μια σχετικά απλή διαδικασία, η προσθήκη, για παράδειγμα, μιας νέας δραστηριότητας στο επίσημο εύρος εργασίας ενός ελεύθερου επαγγελματία απαιτούσε τη συμμετοχή τουλάχιστον 10 διαφορετικών υπαλλήλων.

Ο ένας επαλήθευσε ότι το άτομο που ζητούσε την επέκταση της δραστηριότητας δεν χρωστούσε φόρο προστιθέμενης αξίας, ένα άλλο ότι είχαν υποβληθεί συγκεντρωτικές καταστάσεις. Άλλοι οκτώ υπάλληλοι έπρεπε να πιστοποιήσουν ότι δεν οφειλόταν φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ανεξάρτητα από το αν ο επιχειρηματίας είχε προσωπικό), ότι είχε υποβληθεί περιοδική δήλωση ΦΠΑ και ότι οι εργαζόμενοι που είχαν, πριν από αυτούς, διεκπεραιώσει την αίτηση δεν είχαν παραλείψει ζητήστε δικαιολογητικά (π.χ. υπεύθυνη δήλωση). Η διαδικασία αυτή, που ολοκληρώθηκε σε περίπου δύο ώρες με βάση το καλό σενάριο, πραγματοποιείται πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω της ψηφιακής πύλης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Αυτό το είδος της κάποτε κοινής γραφειοκρατικής ρουτίνας είναι τώρα σε ύφεση, ή τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος του κέντρου διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για το πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με στόχο τη διασύνδεση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της κυβέρνησης.

Τον Οκτώβριο του 2019, με απόφαση του Υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, το κέντρο διαλειτουργικότητας αναβαθμίστηκε σε κόμβο ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων. Τεχνικά, η επικοινωνία των συστημάτων διασφαλίζεται μέσω αυτοματοποιημένων κλήσεων που πραγματοποιούνται στο παρασκήνιο και για να πραγματοποιηθούν βασίζονται στην τεχνολογία XML web services που είναι γνωστή στους μηχανικούς πληροφορικής. Η αυτόματη διεπαφή των επιμέρους συστημάτων επέτρεψε πρόσφατα την υποβολή και την αυτόματη αξιολόγηση των αιτήσεων για άδεια καυσίμου. Ένας υπολογιστής επικοινωνεί με άλλους υπολογιστές και λαμβάνει τις πληροφορίες που χρειάζεται για να αποφασίσει εάν ο αιτών δικαιούται ή όχι κάρτα καυσίμων.

Το κέντρο διαλειτουργικότητας υποστηρίζει περισσότερες από 1.480 υπηρεσίες, από περίπου 280 τον Φεβρουάριο του 2021.

Από news