Το ποσοστό των ατόμων στην Ελλάδα που επιβαρύνονται υπερβολικά με το κόστος στέγασης είναι 32,4%, έναντι 21,9% στη Δανία και 15,3% στην Ολλανδία, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Eurostat για το 2021.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν άτομα που ζουν σε αστικές περιοχές και αναγκάζονται να ξοδεύουν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε πληρωμές προς την ιδιοκτησία στην οποία ζουν. Οι δαπάνες αυτές αφορούν ενοίκια, κοινόχρηστα, θέρμανση και ύδρευση. Αφορούν και ιδιοκτήτες, για τους οποίους υπολογίζεται τυχόν επιβάρυνση από την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου. Επιπλέον, η Ελλάδα είναι πρώτη ως προς την αντίστοιχη επιβάρυνση στις αγροτικές περιοχές, όπου το ποσοστό που δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός της για στεγαστικές ανάγκες είναι 22%, έναντι 13,3% στη Βουλγαρία και 10,8% στη Ρουμανία.

Το αντίστοιχο ποσοστό στη σχετική έρευνα του 2020 ήταν ελαφρώς υψηλότερο στο 33,3%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ δεν ξεπέρασε το 7,8%. Το 2021, αυτό αυξήθηκε στο 10,4% του πληθυσμού.

Η εικόνα είναι σίγουρα ακόμη χειρότερη μεταξύ αυτών που νοικιάζουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 74,2% των ενοικιαστών στην Ελλάδα ξοδεύουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Το θετικό είναι ότι το σχετικό ποσοστό μειώνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2020 ήταν 79,2% και το 2014, όταν η κρίση και η οικονομική ύφεση είχαν κορυφωθεί, έφτασε στο 87,5%.

Μεταξύ των ιδιοκτητών που εξυπηρετούν στεγαστικό δάνειο, το σχετικό ποσοστό του πληθυσμού αγγίζει το 18,5% από 19,9% το 2020 και 31,5% το 2015. Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ αυτών που νοικιάζουν και εκείνων που εξυπηρετούν στεγαστικό δάνειο έγκειται στο ότι, κατά κανόνα, Οι δανειολήπτες έχουν υψηλότερο εισόδημα από τους ενοικιαστές.

Φυσικά, η οικονομική δυσπραγία για πολλά νοικοκυριά μεταφράζεται και σε αντίστοιχες καθυστερήσεις στην αποπληρωμή του χρέους. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2021, το 36,4% του πληθυσμού στην Ελλάδα είχε καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των χρεών του, είτε για ενοίκια είτε για λογαριασμούς κοινής ωφελείας, είτε για την πληρωμή στεγαστικών δανείων.

Δεδομένου ότι το 2022 η ενεργειακή κρίση εκτόξευσε το κόστος των νοικοκυριών στα ύψη, αναμένεται σημαντική αύξηση των παραπάνω ποσοστών στην επόμενη έρευνα της Eurostat.

Από news