Το υπόλοιπο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 71,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022 και 15,696 δισ. ευρώ το 2022 συνολικά, ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την πανδημία, το υπόλοιπο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών είχε πλεόνασμα 28,6 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019 και 15,435 δισ. το έτος 2019.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν από έτος σε έτος κατά 32,8% τον Δεκέμβριο του 2022 και κατά 67,9% το έτος 2022.

Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ήταν χαμηλότερες κατά 16,1% τον Δεκέμβριο του 2022 και κατά 3% το έτος 2022.

Οι εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές αυξήθηκαν από έτος σε έτος κατά 52,5% τον Δεκέμβριο του 2022 και κατά 89,3% το έτος 2022.

Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, οι εισερχόμενες ταξιδιωτικές ροές ήταν χαμηλότερες κατά 16,2% τον Δεκέμβριο του 2022 και κατά 11,2% το έτος 2022.

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία, το ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών τον Δεκέμβριο του 2022 παρουσίασε πλεόνασμα 71,4 εκατ. ευρώ, από πλεόνασμα 73,4 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021.

Το 2022, το ισοζύγιο των ταξιδιωτικών υπηρεσιών παρουσίασε πλεόνασμα 15,696 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 9,39 δισ. ευρώ το 2021.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,13 δισ. ευρώ, ή 67,9%, στα 17,63 δισ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν επίσης κατά 822,6 εκατ. ευρώ ή 73,9%, στα 1,935 δισ. ευρώ.

Από news