Όλα τα αποθεματικά του νέου επικουρικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΚΑ), τα οποία σήμερα ανέρχονται σε περίπου 50,2 εκατ. ευρώ, αναμένεται να περάσουν έως το τέλος του έτους στην ευθύνη και διαχείριση του νέου ταμείου. Είναι οι πρώτες λίγες εξοικονομήσεις των περίπου 213.500 νέων ασφαλισμένων εργαζομένων της.

Ήδη η στελέχωση των κύριων τμημάτων, ο διορισμός διοικητικού συμβουλίου καθώς και η επιλογή νέου διευθύνοντος συμβούλου έχουν προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, αν και μένουν πολλά ακόμη να γίνουν.

Μέχρι το φθινόπωρο πρέπει να λειτουργήσει η επενδυτική επιτροπή του ταμείου, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου να καθοριστεί η στρατηγική κατανομή των επενδύσεων, ίσως το πιο σημαντικό στάδιο για το μέλλον των ταμείων ΤΕΚΑ και κατ’ επέκταση των επικουρικών συντάξεων των νέων ασφαλισμένων. πρόσωπα.

Παράλληλα, προχωρά η στελέχωση του ταμείου, η οργάνωσή του, καθώς και η αναγκαστική –τουλάχιστον την πρώτη περίοδο– συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε τομείς όπως η λογιστική, η αναλογιστική κ.λπ.

Για το πρώτο διάστημα κρίθηκε απαραίτητη η συνεργασία με την ΕΔΕΚΤ, την εταιρεία ειδικού σκοπού που διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ΕΦΚΑ.

Από news