Το επιχειρηματικό σχέδιο ύψους 250 εκατ. ευρώ για τη Λάρκο

Η κοινοπραξία της ΓΕΚ Τέρνα και της AD Holdings, που ανακηρύχθηκε επίσημα την περασμένη εβδομάδα ως ο προτιμώμενος επενδυτής για τα ορυχεία και το εργοστάσιο της εταιρείας εξόρυξης της Λάρκο, έχει επιχειρηματικό σχέδιο 250 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να αυξήσει σταδιακά την παραγωγή σιδηρονικελίου και θειικού νικελίου σε 20.000 τόνους ετησίως.

Το θειικό νικέλιο είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή μπαταριών για την αυτοκινητοβιομηχανία και η τιμή του είναι τόσο υψηλή όσο το καθαρό νικέλιο και σαφώς υψηλότερη από το σιδηρονικέλιο. Δεδομένης της στροφής της αυτοκινητοβιομηχανίας προς την ηλεκτροκίνηση, καθώς και της συνεχούς αύξησης της ζήτησης για αποθήκευση ενέργειας, εκτιμάται ότι η ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για την επιστροφή της εταιρείας σε υγιή κέρδη.

Ωστόσο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η «καθαρή» παραγωγή σιδηρονικελίου και κυρίως αλατιού νικελίου, η νέα ιδιοκτησία της μεταλλευτικής βιομηχανίας πρόκειται να επενδύσει ποσά 200-250 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία, ενώ ταυτόχρονα θα διαμορφώσει τις δραστηριότητές της ώστε να μηδενίζεται το αποτύπωμά της στο περιβάλλον. Οι επενδύσεις θα επιτρέψουν στη Λάρκο να δημιουργήσει ένα προϊόν υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, χρησιμοποιώντας υδρομεταλλουργία.

Ο κίνδυνος, ωστόσο, είναι πολύ υψηλός και συνδέεται με τις διεθνείς τιμές συναλλάγματος των μετάλλων, το κόστος της ενέργειας και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.

Από news