Το έντυπο περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των φορολογουμένων θα ενημερώνεται αυτόματα μετά την πώληση ή την αγορά ακινήτου. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες και το έντυπο Ε9 θα ενημερωθεί πλέον ψηφιακά για πωλητές και αγοραστές ακινήτων.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η αυτόματη υποβολή της δήλωσης Ε9 θα επεκταθεί σε δωρεές και γονικές παραχωρήσεις.

Με απόφαση του διευθυντή της ΑΑΔΕ, η αυτόματη δημιουργία της δήλωσης Ε9, χωρίς καμία ενέργεια του φορολογούμενου, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από το myPROPERTY, μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων και την ανάρτηση της σύμβασης.

Ο πολίτης λαμβάνει ειδοποίηση μέσω e-mail ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί αυτόματα και ότι μπορεί να την αναζητήσει στη σχετική εφαρμογή της πύλης myAADE.

Η ψηφιακή δημιουργία και υποβολή των δηλώσεων Ε9 ξεκινά πιλοτικά από την Παρασκευή για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αναρτώνται στην πλατφόρμα myPROPERTY και αφορούν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που υποβλήθηκαν μετά τις 17 Μαΐου και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα από την Παρασκευή.

Μόνο το 2022 υποβλήθηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ περισσότερες από 135.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων για αγορές και πωλήσεις ακινήτων που αφορούσαν 319.295 συναλλαγές.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «η αυτοματοποίηση των δηλώσεων Ε9 διευκολύνει σημαντικά την πραγματοποίηση συναλλαγών ακινήτων από πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικές υποχρεώσεις».

Εν τω μεταξύ, προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει η πιλοτική λειτουργία του αρχείου e-property, τα οποία επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών και συμβολαιογράφοι λένε ότι θα επιλυθούν μέχρι τον Νοέμβριο, οπότε και θα εφαρμοστεί πλήρως.

Σημειώνεται ότι το ηλεκτρονικό αρχείο σημαίνει ότι οι πωλητές και οι αγοραστές ακινήτων δεν θα υποχρεούνται να επισκέπτονται εφορίες, δήμους, κτηματολογικά γραφεία κ.λπ. για να παραλάβουν τα δεκάδες δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Αυτό αναλαμβάνουν οι συμβολαιογράφοι, οι οποίοι μετά από εξουσιοδότηση από τα συμβαλλόμενα μέρη θα κατεβάσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της νέας πλατφόρμας eTransfer.

Από news