Η ελληνική ανεργία επέστρεψε φέτος τον Μάιο στο επίπεδο του 10,8%, αντίστοιχο ποσοστό με αυτό του Μαΐου 2004. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν ότι ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα ήταν 506.000, ενώ τον Μάιο του 2004 ήταν 517.000, δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο.

Αυτό που δεν είναι παρόμοιο είναι ο αριθμός των εργαζομένων. Με την ανεργία στο 10,6% τον Μάιο του 2004, η χώρα είχε τότε 4,37 εκατομμύρια απασχολούμενους. Σήμερα, με αντίστοιχο ποσοστό ανεργίας, μετρά 4,19 εκατομμύρια άτομα. με δουλειές

Κατά συνέπεια, 190.000 εργαζόμενοι λείπουν από την αγορά εργασίας, που είναι περίπου όσοι πληθυσμοί των περιφερειακών πόλεων Βόλου και Σερρών μαζί. Το φαινόμενο αποδίδεται στη συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας, καθώς και στο brain drain.

Το εργατικό δυναμικό της χώρας έχει συρρικνωθεί σήμερα στα 4,7 εκατομμύρια, από τα 5 εκατομμύρια που ήταν πριν η χώρα εισέλθει στη διαδικασία διάσωσης στις αρχές της δεκαετίας του 2010.

Ο κίνδυνος είναι ορατός: Ακόμη και αν επιτευχθεί ο στόχος για μείωση της ανεργίας κάτω από το 8% (ιστορικό χαμηλό), η χώρα δεν θα φτάσει –χωρίς ουσιαστική αλλαγή στη σύνθεση του πληθυσμού– τον ​​αριθμό των εργαζομένων που εντάχθηκε στην προσπάθεια εξορθολογισμού. δηλαδή κοντά στα 4,6 εκατ.

Από news