Το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας συρρικνώθηκε κατά 22,9% τον Απρίλιο, αντανακλώντας τη σημαντική πτώση της αξίας των εισαγωγών λόγω της απότομης πτώσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της ενέργειας γενικότερα, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πιο συγκεκριμένα, η αξία των εισαγωγών ανήλθε σε 6,107 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 11,8% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 (χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές μειώθηκαν 4,1% ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,1%). Η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 3,954 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,3% από τον Απρίλιο του 2022 (χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μειώθηκαν 2,8% ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, οι εξαγωγές μειώθηκαν 2,8%). Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 22,9% στα 2,153 δισ. ευρώ (χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 5,8% ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία το έλλειμμα μειώθηκε κατά 6%).

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,9% στα 26,968 δισ. ευρώ (χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 0,5% ενώ εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των πλοίων, οι εισαγωγές αυξήθηκαν 0,3%). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν 12% στα 17,677 δισ. ευρώ (χωρίς τα πετρελαϊκά προϊόντα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 8,9%, ενώ εξαιρουμένων των πετρελαϊκών προϊόντων και των πλοίων, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 8,4%). Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε 9,291 δισ. ευρώ το τετράμηνο, μειωμένο κατά 20,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από news