Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 7,9 δισ. ευρώ το 2022 και διαμορφώθηκε στα 20,1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κεντρική τράπεζα είπε ότι το 2022, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε από έτος σε έτος, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών, καθώς και του λογαριασμού πρωτογενούς και δευτερογενούς εισοδήματος, ο οποίος αντισταθμίστηκε σε ένα βαθμό από βελτίωση της ισορροπίας των υπηρεσιών.

Τον Δεκέμβριο, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε αύξηση 385,9 εκατ. ευρώ από έτος σε έτος και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξανόταν από έτος σε έτος, κυρίως λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου δευτερογενούς εισοδήματος και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου υπηρεσιών και του πρωτογενούς εισοδήματος, το οποίο αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών .

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται σε μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών από ό,τι στις εισαγωγές. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26,5% σε τρέχουσες τιμές (6,8% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,2% σε τρέχουσες τιμές (0,2% σε σταθερές τιμές). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 17,4% σε τρέχουσες τιμές (4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου κατά 3,4% σε τρέχουσες τιμές (-1,9% σε σταθερές τιμές).

Η μείωση του πλεονάσματος των υπηρεσιών οφείλεται κυρίως σε επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών, καθώς και σε ελαφρά επιδείνωση του ισοζυγίου ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών.

Από news