Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας κατέγραψε αύξηση 120,7 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, αλλά μειώθηκε σε 3 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 5,6 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου, ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος. .

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη πτώση των εισαγωγών σε σχέση με τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,9% σε τρέχουσες τιμές (1,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,9% σε τρέχουσες τιμές (‑4,1% σε σταθερές τιμές). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,1% σε τρέχουσες τιμές (-7,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,0% σε τρέχουσες τιμές (-6,1% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου των λοιπών υπηρεσιών, καθώς και του ισοζυγίου ταξιδιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 30% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 19,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2022.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενούς εισοδήματος αυξανόταν από έτος σε έτος, λόγω των υψηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Ο λογαριασμός δευτερογενούς εισοδήματος κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον Απρίλιο του 2022, κυρίως επειδή η γενική κυβέρνηση κατέγραψε καθαρές πληρωμές αντί για καθαρές εισπράξεις.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου είναι συνδυασμένο αποτέλεσμα αύξησης των εξαγωγών και μείωσης των εισαγωγών. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 12% σε τρέχουσες τιμές (8,3% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,1% σε τρέχουσες τιμές (‑0,3% σε σταθερές τιμές). Συγκεκριμένα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών εκτός πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 8,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν ελαφρά κατά 0,3% (0,3% και ‑3,8% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Μια μικρή αύξηση του πλεονάσματος των υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου ταξιδιών και του ισοζυγίου άλλων υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε κυρίως από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 52,5% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 38% σε ετήσια βάση.

Το πλεόνασμα του λογαριασμού πρωτογενούς εισοδήματος μειώθηκε από έτος σε έτος, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των καθαρών εισπράξεων από άλλα πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του λογαριασμού δευτερογενούς εισοδήματος διευρύνθηκε από έτος σε έτος, κυρίως λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων της γενικής κυβέρνησης.

Από news