Το εμπορικό έλλειμμα της Κύπρου αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που εξέδωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου (ΣΤΑΤ) για τον Αύγουστο του 2022.

Το έλλειμμα ανήλθε σε 5,12 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022, το οποίο αυξήθηκε από 3,59 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2021.

Επιπλέον, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τρίτες χώρες) τον Ιανουάριο-Αύγουστο ανήλθαν σε 7,64 δισ. ευρώ έναντι 5,55 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 37,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς τρίτες χώρες) τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2022 ήταν 2,52 δισ. ευρώ, έναντι 1,96 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,5%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, τον Αύγουστο οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν 944 εκατ. ευρώ, έναντι 706,2 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 33,7%. Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τον Αύγουστο του 2022 ήταν 601,8 εκατ. ευρώ και από τρίτες χώρες 342,2 εκατ. ευρώ, έναντι 458,8 εκατ. ευρώ και 247,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2021.

Από news