Το δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η Airbnb πρέπει να παρέχει πληροφορίες ενοικίασης στις φορολογικές αρχές

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης διαμονής Airbnb πρέπει να παρέχει πληροφορίες σε συμβόλαια ενοικίασης στις φορολογικές αρχές και να παρακρατεί φόρο βάσει εθνικού φορολογικού καθεστώτος, αποφάσισε την Πέμπτη το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση έρχεται ως απάντηση στην αμφισβήτηση της Airbnb σε ιταλικό νόμο του 2017 που απαιτεί από την Airbnb και άλλους ιστότοπους βραχυπρόθεσμης ενοικίασης να διαβιβάζουν πληροφορίες από τις συμβάσεις ενοικίασης στις φορολογικές αρχές και να παρακρατούν το 21% από το εισόδημα από ενοίκια και να το καταβάλλουν στις φορολογικές αρχές .

Η εταιρεία αμφισβήτησε τον νόμο σε ιταλικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η φορολογία και άλλες απαιτήσεις αντιβαίνουν στην αρχή της ΕΕ για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε όλο το μπλοκ των 27 χωρών.

Το ιταλικό δικαστήριο ζήτησε στη συνέχεια καθοδήγηση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το δίκαιο της ΕΕ δεν αποκλείει την απαίτηση συλλογής πληροφοριών ή παρακράτησης φόρου στο πλαίσιο ενός εθνικού φορολογικού καθεστώτος», ανέφερε το δικαστήριο της ΕΕ σε δήλωση.

«Ωστόσο, η υποχρέωση διορισμού φορολογικού αντιπροσώπου συνιστά δυσανάλογο περιορισμό στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών», ανέφερε.

Από news