Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή το σχέδιο νέου πλαισίου ασφαλείας που αναβαθμίζει την προστασία του προέδρου της χώρας και των επισκεπτών αρχηγών κρατών.

Με το σχέδιο προεδρικού διατάγματος που κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΕ) ιδρύεται η Υπηρεσία Προστασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΥΠΠΔ) που θα έχει ως αποστολή να διασφαλίζει την ασφάλεια του προέδρου (σήμερα Κατερίνας Σακελλαροπούλου) και των μελών της οικογένειάς της στο σπίτι. και στο γραφείο της. Θα προστατεύσει επίσης πρώην προέδρους που υπηρέτησαν από τις 9 Ιουνίου 1975.

Οι αλλαγές στοχεύουν στη «θέσπιση ενός πιο λειτουργικού συστήματος κανόνων που θα διέπει την Υπηρεσία Προστασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, προσαρμοσμένο στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας και απαλλαγμένο από περιττές ή αλληλοεπικαλυπτόμενες ευθύνες», αναφέρει το διάταγμα.

Επίσης, θα συγχωνεύσει υφιστάμενα τμήματα του ΥΠΠΔ και θα δημιουργήσει κέντρο επιχειρήσεων που θα διευθύνει και θα συντονίζει τη δράση του. Η Υπηρεσία θα εποπτεύεται, θα συντονίζεται και θα ελέγχεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το νέο διάταγμα καταργεί μια παλαιότερη έκδοση που είχε εκδοθεί το 2001.

Από news