Η Alpha Bank άντλησε 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη μέσω της έκδοσης πρόσθετου ομολόγου Tier 1 με κουπόνι 11,875%, ποσοστό χαμηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς.

Η έκδοση προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από την επενδυτική κοινότητα και, σύμφωνα με τη δήλωση της τράπεζας, είναι «ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή πρόσβαση της τράπεζας στις κεφαλαιαγορές, τα γρήγορα αντανακλαστικά, αλλά και την αποφασιστικότητα της διευθυντικής ομάδας της τράπεζας να επωφεληθεί των ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς. Η έκδοση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Alpha Bank, σύμφωνα με τα πρότυπα κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών», αναφέρει η Alpha.

Αξιοποιώντας στο έπακρο τη θετική δυναμική στις αγορές και την πρόσφατη αναβάθμιση της τράπεζας από τον Fitch σε B+, η ζήτηση για το ομόλογο ξεπέρασε σημαντικά –κατά 5,7 φορές– τον ​​αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ, με προσφορές που πλησιάζουν τα 1,8 δισ. ευρώ από περισσότερους από 190 επενδυτές. . Μετά το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, η τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει την έκδοση, αντλώντας τελικά 400 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή συγκέντρωσε αποκλειστικά διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, με κάλυψη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (40%), την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελβετία (35%).

Από news