Τέσσερις στους επτά (57,4%) οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ το ένα, σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Ανησυχητικά, μέσα σε ένα χρόνο οι μικροοφειλέτες του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 692.413, φτάνοντας τους 2.427.795 φορολογούμενους, αποκαλύπτουν στοιχεία, που αποτελεί ετήσια αύξηση σχεδόν 40%. Στελέχη του Γραφείου Προϋπολογισμού συνδέουν την αύξηση των μικροοφειλετών με την αλλαγή του χρόνου βεβαίωσης και πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) το τρέχον έτος και ως εκ τούτου οφείλεται σε νωρίτερη έναρξη της φορολογικής περιόδου φέτος. .

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 23% του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους –δηλαδή αυτού που δημιουργήθηκε εντός του 2022 (που ισοδυναμεί με 1,1 δισ. ευρώ)– προέρχεται από μόλις 22 οφειλέτες. Συνολικά, μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, οι «φρέσκες» ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν σε 4,84 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες χρεών, με τη μεγαλύτερη να προέρχεται από οφειλέτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (η αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτή την κατηγορία είναι €2,7 δισ.), ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί κατά 319 άτομα. Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% του αριθμού των οφειλετών.

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών διαδραματίζουν οι εταιρείες, καθώς οι οφειλές που προκύπτουν από αυτές έχουν αυξηθεί κατά 2,3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Συνολικά, οι εταιρείες οφείλουν 65,8 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 23,2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που αντιστοιχεί σε 26,1 δισ. €, αφορά οφειλές που χαρακτηρίζονται ως ανείσπρακτες. Κατά συνέπεια, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο –δηλαδή αυτό που πραγματικά μπορεί να εισπραχθεί– ανέρχεται σε 86,5 δισ. ευρώ.

Η ανάλυση δεδομένων του Γραφείου Προϋπολογισμού αποκαλύπτει ότι μόνο το 51,4% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους, που αντιστοιχεί σε 44,4 δισ. ευρώ, προέρχεται από φορολογικές οφειλές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, φόροι ακινήτων, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης κ.λπ.). Τα υπόλοιπα αφορούν διάφορες άλλες κατηγορίες χρεών, οι οποίες παρουσιάζουν χαμηλό ποσοστό είσπραξης.

Από news