Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν τη συμφωνία για τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, τον τρίτο πυλώνα του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης.

Η διευκόλυνση θα χρηματοδοτήσει δημόσιες επενδύσεις στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση της Ευρώπης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Θα συνδυάσει έως και 10 δισ. ευρώ σε δάνεια της ΕΤΕπ με 1,5 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για τα εδάφη και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, ώστε να επωφεληθούν από επιχορηγήσεις και δάνεια στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης του δημόσιου τομέα.

Αυτή η εγκατάσταση αποτελεί μέρος του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ο οποίος υποστηρίζει μια δίκαιη απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, χωρίς να αφήνει κανέναν πίσω, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που βασίζονται στην εξόρυξη άνθρακα και τις ρυπογόνες βιομηχανίες.

Ο Christian Kettel-Thomsen, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ αρμόδιος για τη δραστηριότητα του δανειστή στην Ελλάδα, δήλωσε: «Παρέχοντας Συμβουλευτική Υποστήριξη Έργων στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ θα ενισχύσει το έργο της για τον εντοπισμό, την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση επενδύσεων που υποστηρίζουν μια δίκαιη μετάβαση σε ολόκληρη τη χώρα. τα επόμενα χρόνια, εξασφαλίστε μεγαλύτερη αλληλεγγύη και βοηθήστε την Ευρώπη να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050».

Από news