Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, που προστέθηκε στα δεκάδες έγγραφα και πιστοποιητικά που συνοδεύουν τις εκποιήσεις ακινήτων από τον περασμένο Απρίλιο, είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές καθυστερήσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις οδήγησαν ακόμη και σε μπλοκάρισμα των πωλήσεων.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό χαρτοφυλάκιο που συγκεντρώνει όλα τα επιμέρους αντικείμενα και έγγραφα που συνοδεύουν ένα ακίνητο, όπως οικοδομική άδεια, έκθεση στατικής ευπάθειας, τίτλοι ιδιοκτησίας, κατόψεις, πίνακας μετρητών και τυχόν δηλώσεις κυρώσεων για την αναστολή της παράνομης δόμησης.

Πρέπει να εκδοθούν ηλεκτρονικές ταυτότητες για όλα τα ακίνητα που πωλούνται.

Λίγους μήνες μετά την εφαρμογή αυτού του θεσμού, τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολύ σοβαρά και έχουν προκαλέσει νέες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συναλλαγών, ακυρώνοντας τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία δύο χρόνια όσον αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, όχι τόσο λόγω κοπή των απαιτούμενων εγγράφων, αλλά μέσω της δυνατότητας έκδοσης τουλάχιστον των περισσότερων από αυτά ψηφιακά.

Βασικό πρόβλημα αφορά τον μεγάλο χρόνο που απαιτείται από τους πολεοδόμους προκειμένου να ανταποκριθούν σε αιτήματα μηχανικών για τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών και σχεδίων.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο δημοτικής περιουσίας και κατασκευών του δήμου Αθηναίων, Γρηγόρη Λέων, στην περίπτωση του κέντρου της πόλης, όπου υπάρχει επίσης πολύ υψηλή συγκέντρωση ακινήτων, χρειάζονται κατά μέσο όρο δύο μήνες για να ανταποκριθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός. .

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας ήταν πάγιο αίτημα του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά για να έχουν οι ιδιοκτήτες τον ψηφιακό φάκελο του περιουσιακού τους στοιχείου θα έπρεπε να ψηφιοποιηθούν τα πολεοδομικά αρχεία. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα γιατί δεν προηγήθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης της πολεοδομίας η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας και γιατί δεν έγινε προετοιμασία από τους αρμόδιους φορείς; Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργο Στασινό, τα κονδύλια που απαιτούνται για το έργο της ψηφιοποίησης της πολεοδομίας δεν ήταν διαθέσιμα.

Από news