Αύξηση μεριδίου αγοράς στο εξωτερικό σημείωσαν τα ελληνικά προϊόντα σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα από άλλες χώρες, σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγών προέρχεται κυρίως από τους κλάδους υψηλής και μεσαίας τεχνολογίας και όχι από τομείς όπως τα τρόφιμα – δηλαδή μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών κατέγραψαν αύξηση 7% σε πραγματικούς όρους και 22% σε ονομαστικούς όρους κατά τους πρώτους 10 μήνες του 2022 – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας – ενισχύοντας το μερίδιό τους έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού. Ωστόσο, είναι εμφανής μια σταδιακή κόπωση κατά τη διάρκεια του έτους, με την αύξηση των εξαγωγών να επιβραδύνεται στο 4,6% το τρίμηνο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2022 (από 7,5% τους πρώτους επτά μήνες του έτους).

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, οι αναλυτές της Εθνικής εκτιμούν ότι οι ελληνικές εξαγωγές μπορούν να σημειώσουν μέση ετήσια αύξηση 5-6%, με προοπτική πρόσθετης ώθησης 3% ετησίως εάν η Ελλάδα βελτιώσει τις επιδόσεις της στην έρευνα και ανάπτυξη (προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ), υποστηρίζοντας έτσι περαιτέρω τη δυναμική των εξαγωγών για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Από news