Τα τελικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου επιβεβαίωσαν προσωρινές εκτιμήσεις, δείχνοντας ένα σημαντικά χαμηλότερο από τον στόχο πρωτογενές έλλειμμα και προμηνύοντας καλύτερη έκβαση ολόκληρου του έτους από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού που μόλις εγκρίθηκε για ένα πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ύψους 1,6%. του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη, το πρωτογενές έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για τους πρώτους 11 μήνες του 2022 ήταν 1,091 δισ. ευρώ (καλύτερο από τα 1,126 δισ. ευρώ των προσωρινών εκτιμήσεων), έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,239 ευρώ. δισεκατομμύρια που περιλαμβάνονται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023.

Στο αποτέλεσμα αυτό συνέβαλαν σημαντικά ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος εισοδήματος και οι φόροι ακινήτων, καθώς τα σχετικά έσοδα ξεπέρασαν κατά πολύ τους στόχους.

Συνολικά, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 50,18 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 444 εκατ. ευρώ ή 0,9% σε σχέση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2023.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53,4 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 288 εκατ. ευρώ ή 0,5% σε σχέση με την εκτίμηση του προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, μειώθηκαν και οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 59,08 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 823 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 59,9 δισ. ευρώ.

Από news