Τα σταθερά επιτόκια για στεγαστικά δάνεια παραμένουν ελκυστικά για τους δανειολήπτες, οι οποίοι τα θεωρούν ως ασφάλιση έναντι της αυξανόμενης αβεβαιότητας του πληθωρισμού που εξακολουθεί να αυξάνεται και των κυμαινόμενων επιτοκίων.

Οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες κάνουν πολλά νοικοκυριά νευρικά και επηρεάζουν την απόφασή τους να αγοράσουν ένα νέο σπίτι, λένε οι διευθυντές τραπεζών. Αλλά το κλείδωμα του επιτοκίου με ένα στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου εξακολουθεί να είναι μια βιώσιμη και επωφελής επιλογή για όσους αποφασίζουν να κάνουν τη βουτιά και να συνάψουν ένα στεγαστικό δάνειο, χωρίς την ανησυχία που προκαλούν επί του παρόντος τα κυμαινόμενα επιτόκια.

Τα νοικοκυριά που αποπληρώνουν παλιά στεγαστικά δάνεια, είτε με σταθερό είτε κυμαινόμενο επιτόκιο, και που ήταν επιμελή με τις αποπληρωμές τους προστατεύονται επίσης από τις καταστροφές του πληθωρισμού, λένε οι διαχειριστές. Για πολλά στεγαστικά δάνεια κοντά στη λήξη, οι πληρωμές αφορούν κυρίως το κεφάλαιο και όχι το επιτόκιο.

Και τα επιτόκια αναμένεται ακόμη να αυξηθούν: Ένα αξιόπιστο όργανο είναι τα διατραπεζικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το Euribor 3 μηνών, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το 90% περίπου του χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων των τραπεζών, διαμορφώνεται στο 0,351%. Το Euribor 12 μηνών, που αντανακλά τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες, βρίσκεται στο 1,146%, που σημαίνει προσδοκία ανόδου των επιτοκίων. Δεν είναι μυστικό ότι η ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο, αφού ο πληθωρισμός του Ιουλίου στην ευρωζώνη ανήλθε στο 8,9% και στο 11,3% στην Ελλάδα.

Επί του παρόντος, τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου αντιστρέφουν την τάση στα κυμαινόμενα επιτόκια: κυμαίνονται από 2,90% για τριετή στεγαστικά δάνεια έως 4,20% για 30ετή.

Η Eurobank προσφέρει επιτόκια 2,90% για τριετή δάνεια, 3,10% για πέντε χρόνια, 3,50% για 10 χρόνια, 3,70% για 15 χρόνια, 3,90% για 20 χρόνια, 4% για 25 χρόνια και 4,20% για 30 χρόνια.

Τα επιτόκια δανείων της Εθνικής Τράπεζας ποικίλλουν επίσης ανάλογα με το μέγεθος του δανείου: 3,30%-3,70% για 10 χρόνια, 3,55%-3,95% για 15 χρόνια, 3,80%-4,10% για 20 χρόνια, 3,95%-4,25% για 25 χρόνια και 4,10 % έως 4,40% για 30 χρόνια.

Τα δάνεια της Alpha Bank ποικίλλουν μόνο ανάλογα με τη διάρκεια: 3,20% για πέντε χρόνια, 3,40% για 10, 3,60% για 15, 3,80% για 20, 4% για 25 και 4,20% για 30 χρόνια. Τα επιτόκια αυξάνονται κατά 0,20% στις περιπτώσεις που το στεγαστικό δάνειο χρηματοδοτεί πάνω από το 60% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου.

Τα σταθερά επιτόκια της Τράπεζας Πειραιώς κυμαίνονται από 3,35%-4% για δάνεια 3-30 ετών, ενώ τα κυμαινόμενα επιτόκια είναι συνδεδεμένα με το Euribor 1 μηνός, οριακά αρνητικό ακόμη, πλέον περιθωρίου 2,65%-3,75%.

Από news