Στο πλαίσιο της προσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού της σχολικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει να εισαγάγει διαδραστικούς πίνακες και συστήματα ρομποτικής. Η προμήθεια και εγκατάσταση αυτών των συστημάτων, για παράδειγμα, θα επιτρέψει σε έναν μαθητή να μάθει για τις αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα, όχι μόνο θεωρητικά με εικόνες στα σχολικά του βιβλία, αλλά και μέσω ενός διαδραστικού πίνακα ή μιας μηχανής – ενός ρομπότ που έχουν φτιάξει μόνοι τους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με τις ξένες γλώσσες ή τη γεωγραφία.

Η νέα τεχνολογία στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών που έχει συντάξει το υπουργείο με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και τη νέα φιλοσοφία που φέρνει στην εκπαιδευτική διαδικασία, δίνοντας έμφαση στη βιωματική μάθηση και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών.

Ειδικότερα, το υπουργείο θα εγκαταστήσει 36.000 διαδραστικά συστήματα σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Το έργο έχει προϋπολογισμό 148 εκατ. ευρώ.

«Με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης, η χρήση της νέας τεχνολογίας εισάγεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στην τάξη. Τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία περιλαμβάνουν τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για ενεργό συμμετοχή των μαθητών, την αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης και τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή μαθημάτων», αναφέρει το υπουργείο.

Η δεύτερη δράση αφορά τη ρομποτική. Πιο συγκεκριμένα, νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά θα εφοδιαστούν με κιτ ρομποτικής. Κάθε κιτ αποτελείται από δομικά στοιχεία και λογισμικό, επιτρέποντας την κατασκευή και τον προγραμματισμό και τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου έργου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.

Ο δηλωμένος στόχος του IEP είναι η εκπαιδευτική ρομποτική να έχει θετικό αντίκτυπο στον γνωστικό, συναισθηματικό (αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση των δυσκολιών) τομείς. Επιπλέον, ενσωματώνοντάς το στη διδασκαλία, οι δάσκαλοι μπορούν να επικεντρωθούν στην εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό και την τεχνολογία, στην επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας και την ενίσχυση της ομαδικής εργασίας.

Η σταδιακή παράδοση του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα θα ξεκινήσει εντός του σχολικού έτους 2022-23.

Προγραμματίζονται επίσης επιμορφωτικές δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς, όπως και η δημιουργία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού και γραφείου υποστήριξης.

Η συνολική επένδυση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση έφτασε τα 365 εκατομμύρια ευρώ περίπου και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από το μέσο NextGenerationEU.

Από news