Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τόνισε σε έκθεσή της ότι το χαρτονόμισμα των 10 ευρώ είναι το πιο πλαστό χαρτονόμισμα, αποτελώντας το 40,8% του συνόλου του πλαστού χρήματος που κυκλοφορεί στο νησί.

Σύμφωνα με έκθεση, συνολικά 451 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ διαφόρων ονομαστικών αξιών ανακαλύφθηκαν σε κυκλοφορία το 2022, σημαντική αύξηση από τα 211 που εντοπίστηκαν το 2021. Οι ταμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό και την απόσυρση αυτών των πλαστών τραπεζογραμματίων από την κυκλοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι ένας μικρός αριθμός πλαστών κερμάτων, συγκεκριμένα 91, εντοπίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τα οποία ήταν όλα κέρματα των 2 ευρώ. Το 2022, η κεντρική τράπεζα επεξεργάστηκε περίπου 135,3 εκατομμύρια τραπεζογραμμάτια, υποβάλλοντάς τα σε ενδελεχή εξέταση για αυθεντικότητα και καταλληλότητα για επανακυκλοφορία. Από αυτά, 29,6 εκατομμύρια είδη (21,9%) κρίθηκαν ακατάλληλα για επανέκδοση.

Η κεντρική τράπεζα διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις σε μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα.

Από news