Μεγάλη μερίδα Κυπρίων έχει παραδεχτεί ότι έχει παράνομη πρόσβαση σε περιεχόμενο, ιδίως για παρακολούθηση αθλημάτων, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το 54% των Κυπρίων καταναλωτών είναι αβέβαιο για τη γνησιότητα ενός προϊόντος και το 17% έχει αγοράσει σκόπιμα προϊόντα απομίμησης, έναντι ενός μέσου όρου της ΕΕ 13%.

Η έρευνα για την αντίληψη IP του 2023 είχε ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες για τη στάση των ευρωπαίων καταναλωτών απέναντι στην πνευματική ιδιοκτησία. Η έρευνα αφορούσε 25.824 διαδικτυακές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 30 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου, με κατοίκους όλων των κρατών μελών της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των Ευρωπαίων ισχυρίζεται ότι έχει καλή κατανόηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ το 80% των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η παραποίηση/απομίμηση υποστηρίζει εγκληματικές οργανώσεις, βλάπτει τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας και τα δύο τρίτα τη θεωρούν απειλή για την υγεία , την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Ωστόσο, η μελέτη αποκαλύπτει επίσης ότι το ένα τρίτο των Ευρωπαίων θεωρούν αποδεκτό να αγοράζουν απομιμήσεις εάν τα γνήσια προϊόντα είναι πολύ ακριβά.

Από news