Τα κυπριακά ΜΕΔ μειώνονται λίγο τον Νοέμβριο

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα τον Νοέμβριο, με το επιτόκιο των ΜΕΔ επί του συνόλου των δανείων αμετάβλητο στο 10,5%.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τα συνολικά ΜΕΔ τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 2,68 δισ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα από τα 2,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι συνολικές συσσωρευμένες προβλέψεις για ΜΕΔ το Νοέμβριο ανήλθαν σε 47,4%, έναντι 47,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τα συνολικά δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Κύπρο ήταν 2,03 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 7,9% των συνολικών δανείων στο πιστωτικό σύστημα και ήταν πρακτικά αμετάβλητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι συνολικές αναδιαρθρωμένες εγκαταστάσεις τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 3,07 δισ. ευρώ έναντι 3,09 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, εκ των οποίων τα 1,28 δισ. ευρώ συνέχισαν να ταξινομούνται ως μη εξυπηρετούμενα.

Τα ΜΕΔ που κατείχαν νοικοκυριά τον Νοέμβριο ανήλθαν σε 1,33 δισ. ευρώ, έναντι 1,35 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο και αντιστοιχούσαν στο 50% των συνολικών ΜΕΔ με συσσωρευμένες προβλέψεις να ανέρχονται στο 33,6%. Τα εταιρικά ΜΕΔ ανήλθαν σε 1,04 δισ. ευρώ έναντι 1,03 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2022, με τις συνολικές προβλέψεις να ανέρχονται στο 64%, ανέφερε η ΚΤΚ.

Από news