Σημαντική αύξηση σημείωσε η εταιρεία στοιχημάτων ΟΠΑΠ για το δεύτερο τρίμηνο, παρά την αβεβαιότητα υψηλού πληθωρισμού, ιδίως στις τιμές της ενέργειας.

Συνολικά, οι οικονομικοί δείκτες του πρώτου εξαμήνου βελτιώθηκαν επίσης σημαντικά από έτος σε έτος, καθώς το περασμένο έτος εξακολουθούσε να επηρεάζεται από τα lockdown. Έτσι, τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήταν 167,3 εκατ. ευρώ από 78,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας κέρδη 111,9%. Τα κέρδη δεύτερου τριμήνου, στα 79 εκατ. ευρώ, ήταν 12,4% υψηλότερα από το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Η διοίκηση του ΟΠΑΠ είπε ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου ήταν πιο μέτρια λόγω των «αυξανόμενων μακροοικονομικών προκλήσεων, αλλά πρόσθεσε ότι ο κλάδος των τυχερών παιχνιδιών έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτικός από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και, ιδιαίτερα, από άλλες δραστηριότητες αναψυχής.

Τα ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιχνιδιών πρώτου εξαμήνου ήταν 899,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57,7% από το πρώτο εξάμηνο του 2021 (570,1 εκατ. ευρώ). Μόνο για το δεύτερο τρίμηνο, τα ακαθάριστα έσοδα ήταν 442,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,7% από το 2021.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στο πρώτο εξάμηνο ήταν 370,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 64,5% από τα 225,1 εκατ. ευρώ του 2021. Ο ΟΠΑΠ δήλωσε ότι η ταμειακή του θέση είναι ισχυρή και ότι το καθαρό χρέος είναι χαμηλό στα 26,3 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας στην εταιρεία να τριπλασιάσει το προμέρισμά της στα 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Από news