Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 5,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου, με τα φορολογικά έσοδα του Αυγούστου να υπερβαίνουν τον μηνιαίο στόχο κατά 1,3 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών.

Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου έδειξε έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 4,105 δισ. ευρώ, έναντι δημοσιονομικού στόχου για έλλειμμα 9,992 δισ. ευρώ και μετά από έλλειμμα 10,519 δισ. ευρώ που καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο προϋπολογισμός εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 19 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τον στόχο του προϋπολογισμού για πρωτογενές έλλειμμα 5,942 δισ. ευρώ και πρωτογενές έλλειμμα 6,381 δισ. ευρώ το 2021.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 39,232 δισ. ευρώ, 17% πάνω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 42,808 δισ. ευρώ, 17,6% πάνω από τον στόχο.

Τα φορολογικά έσοδα ήταν 35,734 δισ. ευρώ, 18,2% πάνω από τον στόχο, τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ήταν 37 εκατ. ευρώ, 1 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, τα έσοδα από μεταβιβάσεις ανήλθαν συνολικά σε 4,318 δισ. ευρώ, 125 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν συνολικά 555 εκατ. ευρώ, 171 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 2,155 δισ. ευρώ, 834 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ οι πωλήσεις παγίων ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικού στόχου.

Οι φορολογικές δηλώσεις ανήλθαν συνολικά σε 3,575 δισ. ευρώ, 704 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 1,921 δισ. ευρώ, 849 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43,337 δισ. ευρώ το οκτάμηνο, 192 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 864 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Από news