Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ετοιμάζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2024 με βάση διάφορους πυλώνες, με στόχο να το καταθέσει στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Στόχος της θα είναι η αύξηση των κρατικών εσόδων.

Οι βασικές αρχές είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, παρά τα μέτρα μείωσης των φορολογικών συντελεστών. διόγκωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023 για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των τόκων εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους· Η συγκράτηση της αύξησης του δημόσιου χρέους κάτω του 2-2,5%, ώστε να υπάρξει προσαρμογή στον νέο δημοσιονομικό κανόνα που θέλει να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Συμφώνου Σταθερότητας. και μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, ώστε η Ελλάδα να είναι συνεπής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον συγκεκριμένο τομέα.

Η εφαρμογή του νομοσχεδίου των προεκλογικών μέτρων της κυβέρνησης θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2024 κατά 1,1 δισ. ευρώ επιπλέον, περιορίζοντας δραστικά τα δημοσιονομικά περιθώρια για το επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, η ομιλία του πρωθυπουργού στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι απίθανο να περιλαμβάνει πολλά οφέλη που θα συνεπάγονται πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος για το επόμενο έτος.

Από news