Ανάμεσα στις καυτές πατάτες που θα πρέπει να χειριστεί ο νέος υπουργός Οικονομικών είναι η προσαρμογή των φορολογητέων συντελεστών των ακινήτων, γνωστών ως «αντικειμενικές αξίες», μετά από καταγγελίες σχεδόν των μισών δημάρχων της χώρας.

Αυτή η ανάγκη προκύπτει από την απομάκρυνση των τιμών της αγοράς από τις αντικειμενικές αξίες.

Το αρχικό σχέδιο ήταν ότι έως το πρώτο εξάμηνο του 2023, οι ναυλωμένοι επιθεωρητές θα παρέδιδαν συστάσεις για τον καθορισμό των τιμών ζώνης σε 2.167 περιοχές που παραμένουν εκτός του αντικειμενικού συστήματος. Η διαδικασία, σύμφωνα με όλα τα σημάδια, θα διαρκέσει πλέον τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό είναι το υπόλοιπο 1,5% της χώρας όπου λείπουν οι απαιτούμενες πολεοδομικές πληροφορίες.

Πληθυσμιακά, οι εν λόγω οικισμοί αντιστοιχούν μόλις στο 1,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και, όπως είναι προφανές, δεν είναι απλώς απομακρυσμένοι αλλά και αραιοκατοικημένοι ή έρημοι οικισμοί, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη συγκέντρωση όχι μόνο τεχνικών αλλά και εμπορικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες ζώνες.

Επομένως, υπάρχουν 650 από αυτούς τους οικισμούς που δεν έχουν ούτε έναν κάτοικο, και άλλοι 500 οικισμοί δεν έχουν περισσότερους από 10 κατοίκους. Περίπου 800 οικισμοί έχουν μέχρι 50 κατοίκους.

Από news