Η πανδημία έχει δώσει σημαντική ώθηση στις εξαγωγές ελληνικών παιχνιδιών, κυρίως σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος ήταν η υψηλή τους σχέση ποιότητας/τιμής και η έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών, δεδομένου ότι ειδικά από το φθινόπωρο του 2020 και ακόμη περισσότερο το 2021, οι καθυστερήσεις στην αποστολή εμπορευμάτων από την Κίνα ήταν τεράστιες και οι ναύλοι εξαπλασιάστηκαν.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η αξία των εξαγωγών παιχνιδιών από την Ελλάδα ήταν 295,73 εκατ. ευρώ το 2020, η οποία αυξήθηκε ακόμη περισσότερο το 2021 φτάνοντας τα 327,6 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές, ειδικά προς τις χώρες της ΕΕ, ανήλθαν το 2020 σε 228,4 εκατ. ευρώ και το 2021 σε 272,96 εκατ. ευρώ.

Η στροφή από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 ήταν δραματική, καθώς πριν από 22 χρόνια, το 2000, η ​​αξία των ελληνικών εξαγωγών παιχνιδιών ήταν μόλις 29,71 εκατ. ευρώ, με τις εισαγωγές σχεδόν οκταπλάσιες, στα 248,84 εκατ. ευρώ. Αν και η Ελλάδα παραμένει ελλειμματική όσον αφορά τα παιχνίδια –το 2021 η αξία των εισαγωγών ανήλθε στα 468,31 εκατ. ευρώ– είναι βέβαιο ότι η ψαλίδα έχει κλείσει σημαντικά.

Η πανδημία μπορεί να έδωσε τη δυναμική, αλλά η επιστροφή των ελληνικών παιχνιδιών στις διεθνείς αγορές –αλλά και στην εγχώρια– ξεκίνησε όπως συνέβη με άλλες βιομηχανίες που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν έσοδα για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τις πωλήσεις στην Ελλάδα τα χρόνια της χρηματοοικονομικής κρίση.

Από news