Η ελευθερία για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα δεν είναι πλέον αυτή που ήλπιζαν οι επενδυτές.

Κριτήρια όπως η εθνική θαλάσσια επικράτεια έως και 6 μίλια από ξηρά στο Αιγαίο και ανοιχτά της Κρήτης, καθώς και τα άκαμπτα επιχειρησιακά σχέδια των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν αποκλείσει περισσότερες από τις μισές περιοχές που είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό σχέδιο για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες.

Περιορισμοί έχουν επιβληθεί και στα όρια των ζωνών στις Κυκλάδες για λόγους τουριστικής ανάπτυξης, επομένως έχουν αποκλειστεί οι περιοχές με το πλουσιότερο υπεράκτιο αιολικό δυναμικό.

Αρμόδιες πηγές λένε στην Καθημερινή ότι αυτό θα οδηγήσει σε κατακερματισμό των έργων, που σημαίνει αύξηση του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς απαιτούνται περισσότερες υποδομές, και αυξημένη επιβάρυνση των καταναλωτών, διότι πρόκειται για έργα που θα λάβουν επιχειρησιακή υποστήριξη για 20 χρόνια.

Αυτό επιβεβαιώνεται από επενδυτές που είδαν μερικές από τις πλουσιότερες περιοχές σε αιολικό δυναμικό να αποκλείονται για εθνικούς λόγους, τους οποίους φυσικά κατανοούν. «Αντί για μια μεγάλη περιοχή όπου θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πολλά υπεράκτια αιολικά πάρκα, θα έχουμε πολλά απομακρυσμένα και σχετικά μικρά τετράγωνα», σημειώνει ένας εκπρόσωπος της βιομηχανίας.

Από news