Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη διαγραφή των οφειλών προς το δημόσιο για περίπου 100.000 οφειλέτες που είχαν μπει στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη.

Είναι οφειλέτες που τακτοποίησαν τα χρέη τους τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το κράτος και πέτυχαν διαγραφή χρέους, την οποία καλείται πλέον το κράτος να εφαρμόσει. Προϋπόθεση για τη διαγραφή της οφειλής που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του διακανονισμού είναι η συμμόρφωση των οφειλετών με τους όρους ρύθμισης οφειλών που αποφασίζουν τα δικαστήρια, οι οποίοι πρέπει να βεβαιώνονται με συγκεκριμένη διαδικασία.

Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με την οποία δίνει οδηγίες προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν εάν έχουν τηρηθεί οι όροι της σχετικής ρύθμισης.

Ο νόμος Κατσέλη, που θεσπίστηκε το 2010 με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, είχε περίπου 200.000 οφειλέτες που επωφελούνται από την προστασία του. Από αυτά, περίπου 150.000 έχουν εκδικαστεί και πάνω από 100.000 έχουν λάβει θετική απόφαση διακανονισμού, η συντριπτική τους πλειονότητα είχε χρέη τόσο προς τράπεζες όσο και προς το κράτος.

Σύμφωνα με το νόμο για την απαλλαγή των οφειλετών από το υπόλοιπο των οφειλών τους, θα πρέπει να έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής και συγκεκριμένα η τριετής εξόφληση όλων των πιστωτών όπως προέκυψε από τη δικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα, ο νόμος ορίζει ότι «η κανονική εξυπηρέτηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την εκδοθείσα απόφαση θα έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενη ανεξόφλητη οφειλή έναντι όλων των πιστωτών, ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους. Το δικαστήριο μετά από αίτηση του οφειλέτη, που κοινοποιείται στους πιστωτές, βεβαιώνει την απαλλαγή τους από τις υπόλοιπες οφειλές.»

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της φορολογικής αρχής, οι οφειλές για τις οποίες απαλλάσσεται ο οφειλέτης δεν λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση βεβαίωσης εκκαθάρισης οφειλών ούτε συμψηφίζονται με τυχόν απαιτήσεις του οφειλέτη από το κράτος.

Από news