Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για τη συμμετοχή της στο νέο εγγυημένο πρόγραμμα SME Competitiveness, συνολικού μέγιστου προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του InvestEU Fund.

Το νέο πρόγραμμα, που είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της Eurobank από τις 23 Ιανουαρίου, απευθύνεται σε ΜΜΕ ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους σε κεφάλαιο κίνησης ή/και να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Στο πλαίσιο της εγγύησης του ΕΤΕ, η οποία καλύπτει μέρος της χρηματοδότησης, όλες οι επιλέξιμες εταιρείες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μειωμένες απαιτήσεις ασφάλειας.

Η Eurobank προσφέρει επίσης περαιτέρω μειωμένα περιθώρια επιτοκίου στη χρηματοδότηση που παρέχεται μέσω του προγράμματος, στηρίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά την τρέχουσα περίοδο ανόδου των επιτοκίων στην Ευρώπη.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του EIF Marjut Falkstedt δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αξιοποιήσουμε τη μακροχρόνια σχέση με τους Έλληνες εταίρους μας για να βοηθήσουμε τις τοπικές ΜΜΕ να ξεπεράσουν τους οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Η καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα στη χώρα γενικότερα. Αυτή η νέα συμφωνία ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU θα δώσει στις τοπικές επιχειρήσεις προνομιακή πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να υλοποιήσουν επενδύσεις στη δράση για το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους».

Από news