Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε ότι η οικονομία βρίσκεται στη σωστή πορεία, αλλά προειδοποίησε ότι υπάρχουν ακόμη προκλήσεις.

Ο κεντρικός τραπεζίτης της Ελλάδας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει επίσης παρόμοιες προκλήσεις και, λαμβάνοντας μια αποφασιστικά φεντεραλιστική θέση, προειδοποίησε ότι πρέπει να επιδιώξει την πλήρη ενοποίηση διαφορετικά κινδυνεύει να γίνει άσχετη.

«Θα ήθελα να εκφράσω μια αισιόδοξη όμως: η ελληνική οικονομία βρίσκεται τώρα σε μια θετική, αν και δύσκολη πορεία. Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολλές σημαντικές προκλήσεις, φαίνεται ότι έχει τη δυναμική να ξεπεράσει τα εμπόδια», είπε ο Στουρνάρας στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο την Πέμπτη.

«Η εκτίμησή μου για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι παρόμοια. Και εδώ ο δρόμος θα είναι λάθος αλλά όχι αδιάβατος. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε στην ευρωζώνη είναι να εφαρμόσουμε πολύ λίγες μεταρρυθμίσεις, καθυστερημένα. Πρέπει να δράσουμε έγκαιρα, δηλαδή πριν ξεσπάσει μια νέα μεγάλη κρίση… Αυτές οι αλλαγές θα κάνουν τις οικονομίες μας πιο ανθεκτικές, θα παράσχουν στο ευρώ μεγαλύτερη νομιμότητα ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα και θα θέσουν τα θεμέλια για μια βιώσιμη και διαρκή ευημερία για όλη την Ευρωζώνη πολίτες», είπε ο Στουρνάρας.

«Ο δρόμος προς την πλήρη ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι ακόμη μακρύς και γεμάτος δυσκολίες. Όμως, οτιδήποτε λιγότερο θα οδηγήσει στη σταδιακή περιθωριοποίηση της Ευρώπης και στην απώλεια της ευημερίας για τους πολίτες της», προειδοποίησε ο Στουρνάρας.

Από news