Ο εποπτικός φορέας προστασίας δεδομένων της ΕΕ ΕΕΠΔ ζήτησε από το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης να καταργήσει τους τροποποιημένους κανόνες που επιτρέπουν στην Ευρωπόλ να νομιμοποιήσει αναδρομικά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ατόμων που δεν συνδέονται με εγκληματική δραστηριότητα, λέγοντας ότι οι κανόνες υπονομεύουν την εξουσία της.

Ο EDPS (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων), ο οποίος διασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα και οι φορείς της ΕΕ συμμορφώνονται με τους κανόνες απορρήτου του μπλοκ, υπέβαλε το παράπονό του στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) που εδρεύει στο Λουξεμβούργο στις 16 Σεπτεμβρίου.

Επίμαχο είναι δύο τροποποιήσεις στους κανόνες που διέπουν την Europol που συμφωνήθηκαν από τις χώρες της ΕΕ και τους νομοθέτες της ΕΕ, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ στις 28 Ιουνίου.

Πριν από τις αλλαγές, η Europol όφειλε να ελέγξει εντός έξι μηνών εάν τα προσωπικά δεδομένα που συνέλεγε συνδέονταν με εγκληματική δραστηριότητα και να τα διαγράψει έως τις 4 Ιανουαρίου 2023 εάν δεν υπήρχε τέτοια σύνδεση.

Οι τροποποιήσεις σημαίνουν ότι μπορεί να συνεχίσει να διατηρεί δεδομένα που δεν έχουν ακόμη διαγραφεί.

Το αίτημα του ΕΕΠΔ προς το ΔΕΕ είναι «να βεβαιωθεί ότι ο νομοθέτης της ΕΕ δεν μπορεί να «μετακινήσει αδικαιολόγητα τους στόχους» στον τομέα της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας δεδομένων», δήλωσε ο επικεφαλής του ΕΕΠΔ Wojciech Wiewiorowski σε δήλωση.

Ο νομοθέτης της ΕΕ Patrick Breyer επικρότησε την κίνηση του ΕΕΠΔ.

«Είναι αλήθεια ότι η αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη είναι ζωτικής σημασίας, αλλά πρέπει να σέβεται το κράτος δικαίου», είπε.

«Λόγω αυτών των τεράστιων δεξαμενών δεδομένων, εκατομμύρια αθώοι πολίτες κινδυνεύουν να γίνουν άδικα ύποπτοι για έγκλημα μόνο και μόνο επειδή βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή».

Από news